Det mange ser for seg når det kommer til fisking, er også en godt brukt metode; nemlig med fiskestang og snøre. Dette er også en veldig enkel metode, og den brukes både ved ferskvannsfiske og saltvannsfiske. Det du bør være nøye med her, er å velge riktig utstyr til anledningen. Dette kommer igjen an på hvor du fisker, og hva slags fisk du ønsker å få på kroken. Dersom du for eksempel har tenkt å fiske etter ørret i en liten elv eller et lite vann, bør du bruke en spinner. Dette er fordi spinneren, som navnet tilsier, spinner på en slik måte at den etterligner insekter som ørreten spiser. Men husk at den kun egner seg til mindre vann, da måten den er utformet på gjør at den ikke er særlig egnet til å kaste langt med. Skal du fiske etter torsk, gjør du gjerne dette fra en båt, og gjerne ved bruk av pilker. Torsken liker seg på havbunnen, og det er derfor pilkefiske er den mest effektive løsningen her. Dette er fordi pilkene er tunge, og faller loddrett ned i vannet.

Fiske med hendene

Å fiske med hendene er kanskje ikke noe du har hørt veldig mye om, for dette er en metode som i svært liten grad blir praktisert i Norge. Denne metoden foregår stort sett i USA, der fiskere fanger maller med bare hender. Det vil si, i de statene det er lovlig. Det er kun i 13 stater det er lovlig å fiske på denne måten, og mye av grunnen til dette er sikkerheten til fiskerne, men også mallebestanden.

For å kunne fange en malle med denne metoden, må man dykke ned til man finner et mallehull for deretter å stikke hånden inn i hullet. Dette gjør at mallen vil svømme fram og feste seg til hånden, og man vil dermed kunne dra den opp med hendene. Er den stor nok, kan man dra hånden ut gjennom gjellene til fisken, og slik får man et mye bedre grep. Det gjelder å finne en så stor malle som mulig.

Spydfiske

Spydfiske er en svært gammel metode som har blitt brukt i flere årtusener. Det ble brukt forskjellige typer spyd, blant annet treforker – altså et spyd med tre spisser. Selv om spydfiske kanskje høres svært gammeldags ut, brukes det fortsatt i dag. Den moderne versjonen av spydfiske, eller harpunfiske, går ut på å skyte spydet ut fra en geværlignende gjenstand under vann. Dette er mulig enten via dykking eller snorkling.

Fiske med nett

Å fiske med nett er veldig vanlig, og særlig når det kommer til fiskeindustrien. Dette er på grunn av at denne metoden fanger store mengder fisk på en gang, og dermed effektiviserer prosessen veldig. I produksjonssammenheng er dette veldig viktig, og særlig ettersom etterspørselen er såpass stor. Det finnes mange forskjellige typer nett, alt etter hva formålet er. Blant annet er tråling én variant av å fiske med nett, og denne metoden strekker seg langt tilbake i tid.