Fisking er noe vi mennesker har holdt på med svært lenge, faktisk i mer enn 40 000 år. Dette var lenge en av menneskenes viktigste kilde til næring, og mange av fiskemetodene vi har i dag kan vi takke egypterne for. Med selveste Nilen som utgangspunkt, er det ikke vanskelig å tenke seg til at Egypt lå langt fram med både teknikk og utstyr. Alt fra fiskenett og harpuner til kroker ble brukt til å fange ål, maller og nilabbor.

Tråling

Tråling er en svært populær fiskemetode som går ut på at ett fartøy sleper ett traktformet nett på havbunnen, slik at fiskene havner i nettet. Det er noe usikkert rundt nøyaktig når denne metoden ble oppfunnet, men det sies at den allerede på 1300-tallet ble tatt i bruk i flere land i Europa. Det var da kun det som kalles bunntråling det gikk i – altså at de slepte nettet på bunnen av havet. I de senere tider har det kommet metoder som gjør at man kan slepe nettet igjennom vannet, over havbunnen. Ved hjelp av skovler på sidene, holdes nettet oppe slik at det kan fange fisk. Selv om tråling som metode begynte svært tidlig, kom forløperen til tråleren slik vi kjenner den i dag først på 1600-tallet. Denne ble utviklet av britene, og ble kalt dogger. Derimot kom selve tråleren på 1800-tallet, og trålfiske slik det hadde foregått frem til dette ble plutselig revolusjonert. Trålfiske var blitt til havfiske, noe som endret hele fiskeindustrien i England. Trålfiske ble også mye større i Norge, og på 1930-tallet eskalerte fisket utenfor Troms og Vesterålen betraktelig. Sovjetiske, britiske og tyske trålere strømmet til dit nordmenn tidligere nøt den enorme fangsten alene. Dette førte videre til overbeskatning av spesielt hyse og tosk, og internasjonale avtaler bestemte kvantumbegrensninger.

Hobbyfiske

Det strides om hvor lenge vi har drevet med fiske som hobby. Noen mener denne hobbyen har eksistert siden før vår tidsalder, mens andre mener det kan ha oppstått en gang på 1400-tallet, grunnet et essay skrevet av nonnen Juliana Berners om nettopp fisking. Hobbyfiske vokste i popularitet etter Den engelske borgerkrigen, noe vi ser på antallet litterære verk som ble publisert om temaet på den tiden. I 1653 skrev Izaak Walton boken «The Compleat Angler», én bok som hyller fiske som hobby. En mann ved navn Charles Cotton forklarte i en nyere versjon av boken om fluefiske, og om hvordan man lager fluer. På 1800-tallet ble fluefiske mer og mer populært, og var under stadig utvikling. Forskjellige fluefiske-klubber begynte å dukke opp, i tillegg til flere bøker om teknikker. Norge var heller ikke helt utenfor fiskekartet på denne tiden. I Norges elver var det mye laks, noe som raskt spredte seg til andre land. Frederic Tolfey skrev faktisk boken «Jones’s Guide to Norway and Salmon-Fisher’s Pocket Companion» i 1848. Tenk at Norge helt siden den gang har satt laksen på kartet!